หินแกรนิต (Granite) VS หินอ่อน (Marble)

ใครที่นิยมแต่งบ้านด้วยหิน ต้องห้ามพลาดบทความนี้เลย เพราะบทความนี้เรามีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหินแกรนิต (Granite) และหินอ่อน (Marble) มาฝากกัน ซึ่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหินแกรนิต (Granite) และหินอ่อน (Marble) ที่เรานำมาฝากในบทความนี้จะน่าสนใจมากน้อยเพียงใด ก็ต้องตามมาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลย หินแกรนิต (Granite) VS หินอ่อน (Marble) หินแกรนิต (Granite) ในปัจจุบันบ้านเราจะนิยมใช้หินแกรนิตในการตกแต่งมากขึ้นไม่ ว่าจะนำมาปูพื้น ทำเคาน์เตอร์ครัว เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ฯลฯ เพราะคุณสมบัติของหินแกรนิตนั้นเป็นหินที่มีความแข็งแรงทนทาน แน่น ทึบ หนัก ทนต่อการขีดข่วนได้ดี ทนทานต่อกรดด่าง ต้านทานความชื้นได้ดี ไม่เก็บความร้อนและทนต่อ สภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงบ่อย สามารถทำความสะอาดได้ง่าย แต่หินชนิดนี้มีราคาค่อนข้างสูงและ มีน้ำหนักมาก หินชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับหินอ่อนแต่หินแกรนิตจะมีลวดลายดอกเป็นจ้ำๆ หินแกรนิตในบ้านเราจะมีคุณภาพดีและราคาไม่แพง เนื้อของหินจะแน่นไม่ค่อยเกิดการซึมน้ำ ส่วนใหญ่จะพบมากในจังหวัดตาก หินแกรนิตต่างประเทศจะมีจากอาฟริกา ออสเตรเลีย สเปน อิตาลี่ บราซิล อินเดีย จีน เวียดนาม แต่ที่นิยมมากจะเป็นหินดำอาฟริกาและหินแดงอาฟริกาเพราะเนื้อหิน จะมีเนื้อแน่นและแข็งแรง แต่ที่ไม่แนะนำเลยคือหินจีนและเวียดนาม เพราะมีการดูซึมน้ำสูงและมักมี […]

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ โการประกันภัยรถยนต์ จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง โดยกระจายความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียที่เกิดจากความไม่แน่นอนกับบริษัทประกันภัยที่จะชดเชยค่าใช้จ่าย ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ความหมายองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ ทางเลือกของการซื้อประกันแบบสมัครใจขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัยผู้ขาย เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถแบ่งความคุ้มครองได้เป็น 5 ประเภท  การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แบบประกัน 1 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 แบบประกัน 2 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างกันเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แบบประกัน 3 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 แบบประกัน 4 คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขบริษัทประกันกำหนดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 แบบประกัน […]